Britisk ambassadør med øye for sosiale medier

Richard Wood, britisk ambassadør i Norge. Foto.Richard Wood er ny britisk ambassadør i Norge. Foto: Trine Andersen

Sist oppdatert 14. mars 2023

Richard Wood, den nye britiske ambassadøren i Norge, er en moderne ambassadør som aktivt bruker sosiale medier for å fortelle om ambassadens virksomhet.

Av Trine Andersen og Øivind Bratberg

Wood tar i mot oss i den staselige residensen på beste vestkant i Oslo. Der bor han med hund og fransk ektemann. Han er vennligheten selv, og langt fra så formell som tittelen skulle tilsi.

Richard Wood tok imot britiskpolitikk.nos utsendte Øyvind Bratberg og Trine Andersen i residensen. Står ved siden av hverandre. Foto

Richard Wood tok imot britiskpolitikk.nos utsendte Øyvind Bratberg og Trine Andersen i residensen i Oslo bare noen uker etter at han tiltrådte som ambassadør. Foto: Thomas Miskin

– Hi, I am Richard, presenterer han seg, og får raskt de besøkende til å føle seg avslappet, de uvante omgivelsene til tross.

Dette er 51-åringens første jobb som ambassadør, men Wood har vært i diplomatiet i 27 år. Han har vært stasjonert både i Irak, Sør-Afrika, Washington og New York – og har jobbet i sentrale posisjoner i britisk UD.

Wood har i sine første uker i Oslo vært en særlig aktiv og offensiv representant for britiske interesser, noe han har fått mye ros for.

– Som ambassadør må du være nysgjerrig på mennesker – ønske å forstå hva de gjør og hvorfor. Også må du lete etter forbindelser som virker, muligheter som kan realiseres og som kan bringe folk sammen, sier han.

Snakker norsk

Hva er egentlig det viktigste en ambassadør gjør?

-Det viktigste er ikke bare å gjøre én ting, men å favne bredden. Slik får jeg også et overblikk over totalen av det norsk-britiske forholdet. Denne uka har jeg for eksempel både besøkt Norske Skog, en osteprodusent og vært på NATOs øvelse i Hedmark, sier Wood.

Som de som så innslaget med ham i Dagsrevyen for noen uker siden kunne høre, snakker han allerede godt norsk. Men frustrasjonen slår inn i møte med vanskelige norske dialekter, innrømmer han.

-Det er merkverdig når du kommer til en del av Norge, tror du forstår norsk og så forstår du nesten ikke noe, sier ambassadøren, som sier at det også er nettopp disse lokale forskjellene i Norge han er blitt fascinert av.

-Jeg er også fascinert av den uavhengighetsfølelsen jeg merker her. Nordmenn virker å være veldig trygge på hvem de er og hva landet deres står for. Det er veldig interessant å oppleve, og speiler jo også måten landet opptrer utad, sier ambassadøren.

Fotball

Han har allerede rukket å besøke Bergen, Stavanger og Trondheim. I Trondheim bodde han en måned hos en vertsfamilie for å lære seg enda bedre norsk. Han hadde da allerede et halvårig norskkurs bak seg i London.

I Trondheim fikk han også med seg et par fotballkamper, fotballinteressert som han er. Favorittlaget er Norwich. Ambassadøren er fra Great Yarmouth i Norfolk, en kystby en snau times togtur fra Norwich. Her har norske Equinor kontor der de administrerer den store vindparken i Nordsjøen.

Så selv om han sier det er en stund siden han var i fødebyen, har han nå en unnskyldning til å dra tilbake for å se på det norsk-britiske samarbeidet der.

Brexit

Norsk-britisk samarbeid og hvordan opprettholde og videreutvikle det er selvfølgelig det sentrale for en britisk ambassadør. Norge og Storbritannia har historisk svært tette bånd, og samarbeider nært på en rekke områder. Det er nok å nevne fisk og olje.

Hva så med brexit? Tror han det kan endre forholdet mellom Norge og Storbritannia?

-Jeg er helt sikker på at brexit ikke kommer til å true de tette båndene mellom våre to land. Forholdet vårt i dag er mangesidig. På de områdene som reguleres av EØS-avtalen vil vi få til et bilateralt rammeverk. Men det er også mange andre deler av det norsk-britiske forholdet som ikke berøres av brexit og som vil fortsette som før. Vi jobber nå tett med den norske regjeringen for å se på hvilke områder det gjelder.

Hør Richard Wood i samtale med Øivind Bratberg i en podkast tatt opp høsten 2020:

Wood ser for seg at han kan få en enda mer spennende hverdag etter brexit.

-Min fundamentale rolle vil bli den samme: å representere Storbritannia i Oslo. Men arbeidet kan bli enda mer spennende med nye ansvarsoppgaver som kommer til. Når Storbritannia er ute av EU, vil den bilaterale rollen bli viktigere. Jeg tror det kan bety nye muligheter og gi mer rom for kreativ tenking.

Unge talenter

Ett av områdene han er spesielt opptatt av der Norge og Storbritannia kan samarbeide enda nærmere, er teknologi, der Norge er langt framme.

-Kulturelt er det også viktig at vi samarbeider, at unge talenter finner hverandre og at vi er med å promotere dem. Ibsen og Munch er selvsagt viktige, men det er også viktig å hjelpe unge talenter fram.

Selv har Wood som ambisjon å gjøre seg kjent med noen nye, norske forfattere.

-Jeg har ikke hatt tid til det ennå, men jeg ønsker virkelig å lese norske forfattere som skriver om livet i Norge i dag. Og da tenker jeg ikke bare på livet i Oslo. Jeg er veldig slått av de regionale forskjellene i Norge, og av hvor ulik identitet folk har rundt om i landet. Jeg vet der er et sterkt kulturelt miljø i Bergen, som er ganske ulikt det vi ser her i Oslo, og innbiller meg at slik er det rundt omkring på andre steder i Norge også. Det ser jeg virkelig fram til å oppleve.

Ibsen på norsk har han allerede lest. Han tok for seg et stykke han kjenner godt – «Et dukkehjem».

-Jeg valgte det fordi jeg kjenner stykket og ville se hvordan språket ble brukt – og det var interessant. Men jeg må nok bli litt flinkere i norsk før jeg skal lese mer Ibsen, smiler han.

Sosiale medier

Selv er han svært aktiv på sosiale medier, blant annet på Twitter.

-Det er veldig annerledes å være ambassadør nå enn for noen tiår siden. I dag, med våre sosiale medier, vil folk, da spesielt unge, gjerne se hvem personen bak er. Ambassadører tidligere har jo vært ganske anonyme som personer og har konsentrert seg om å representere en regjering og landet sitt. Jeg tror ikke folk bryr seg så mye om akkurat det mer. Derfor prøver jeg å presentere arbeidet vårt på en ny måte.

Ambassadøren trekker fram at sosiale medier er nyttig for dem som allerede er interesserte i det norsk-britiske samarbeidet og hva ambassaden kan bidra med.

– Samtidig kan vi nå fram til endel mennesker som ellers ikke ville fulgt dette arbeidet, sier han.

Wood sier at han har som mål å vise bredden i det ambassaden driver med.

-Folk lurer jo ofte på hva vi diplomater driver med. Når jeg presenterer meg som britisk ambassadør, blir folk ofte overveldet, de vet ikke helt hva det betyr. Så jeg prøver gjennom sosiale medier å vise at ambassaden forsøker å være engasjert i så mye som mulig av det som har med forholdet mellom Norge og Storbritannia å gjøre.

trine@britiskpolitikk.no