Lokalvalg i England: To store partier i trøbbel

Eksteriøsbilde valglokale Eastbourne. FotoBritene går til valg 12.desember for å velge 650 representanter til Underhuset. Foto: Trine Andersen

Sist oppdatert 20. juni 2019

Det konservative regjeringspartiet gikk på en varslet smell ved lokalvalget i England og Nord-Irland. Litt mer uventet var det at Labour ikke vant særlig nytt terreng på toryenes bekostning. Vinnerne er i stedet småpartier og uavhengige kandidater.

Det var kringkastet som et mål på tilliten til de nasjonale politikernes håndtering av brexit, og det ble det også et stykke på vei. Den kullseilte utmeldingen av EU har satt sitt preg på det britiske lokalvalget, og fremfor alt har den rammet det konservative partiet. Misnøyen med hvordan statsminister Theresa May og hennes mannskap har forvaltet brexit-prosessen er synlig i alle deler av England, men rammer sterkest i sør.

Vinneren i disse områdene har ikke først og fremst blitt Labour, slik venstresiden hadde håpet. Engelske småbyer og bygder er uansett ikke partiets kjerneområder, men håpet var likevel fortsatt fremgang her etter partiets byks fremover ved parlamentsvalget i 2017. Lokalvalget har imidlertid ikke gitt den mobiliseringen omkring hjemlig velferdspolitikk som partiet hadde håpet på.

Liberal fremgang

I stedet er det først og fremst Liberaldemokratene som har vunnet på de konservatives tilbakegang. Særlig har områder med flertall for fortsatt EU-medlemskap vendt seg i favør av Liberaldemokratene. For fire år siden fikk det samme partiet et elendig resultat ved slutten av fem års kontroversielt regjeringsliv med de konservative. Nå fremstår Liberaldemokratene som rene og ranke i opposisjon på nasjonalt nivå.

Ikke minst har de evnet å holde fast ved en prinsipiell linje i brexit-spørsmålet. Liberaldemokratene ønsker en ny folkeavstemning og vil føre valgkamp for å forbli i EU. Slik har de unngått intern konflikt, splittelse og inkonsistens som de konservative og Labour har vært rammet av. En liten og ganske enhetlig partigruppe i Underhuset har også gjort det lettere for partiet å beholde en samlet flokk.

Bortenfor Liberaldemokratene har også andre småpartier gjort det godt, og særlig de grønne. Det oppsvinget kan tolkes som del av en oppvåkning omkring klima og miljø, men også som en vilje blant velgerne til å tenke utenfor de to dominerende partiene.

Hva med EU-valget?

Lokalvalget er lokalvalg, med store variasjoner og regionalt særpreg. Men det er vanskelig å ikke se dette valget i lys av stormkastene i nasjonal politikk, og med brexit i sin kjerne. Om tre uker venter EU-parlamentsvalget og muligheten til å si sin mening om veien videre vis-à-vis EU. Vil vi se mer av hva resultatene fra lokalvalget har vist?

Konservativ tilbakegang er i alle fall ventet i fullt monn. Kanskje vil Labour merke konsekvensene av sin spagat mellom de som ta folkets mandat om brexit til mål og de som vil reversere det. Liberaldemokratene vil trolig profitere igjen på sin klarhet i spørsmålet, men får konkurranse på Remain-siden av det ferske Change UK.

Blant EU-skeptikerne kommer det (også nystartede) Brexit Party til å gjøre et kjempevalg, godt hjulpet av lekkasjen av EU-skeptiske velgere fra det konservative partiet. Det britiske partisystemet rister i sammenføyningene, slik hele det politiske systemet gjør det.

oivind@britiskpolitikk.no