Utstilling om kodeknekkere og D-dagen

Kvinner i arbeid inne på Bletchley Park i en av brakkene under 2.verdenskrig. Foto75 prosent av dem som jobbet på Bletchley under krigen var kvinner. Foto: Bletchley Park/Handout

Sist oppdatert 14. august 2019

På 75-årsdagen for D-dagen 6.juni 1944 var det store markeringer både i England og Frankrike. Vi har vært på Bletchley Park utenfor London der det nylig åpnet en utstilling om britisk etterretnings rolle under de alliertes landgang på Normandie-kysten.

I Bletchely Park holdt verdens beste kodeknekkere til under 2.verdenskrig.

-Bletchley og etterretningen her spilte en viktig rolle fordi det var avgjørende for planleggingen av D-dagen å vite hva soldatene ville møte på slagmarken. Dersom de ikke visste hvordan det tyske forsvarsverket var, hvor mange tropper tyskerne hadde og hva som foregikk i Frankrike, hadde det vært umulig å sette i gang med operasjonen. Enhver detalj de kunne få om fienden var helt avgjørende, sier historiker David Kenyon ved Bletchley Park til britiskpolitikk.no

David Kenyon historiker Bletchley Park. Foto

David Kenyon med det store hovedhuset på Bletchley Park i bakgrunnen. (Alle foto: Trine Andersen)

Kenyon har skrevet en ny bok om Bletchleys rolle under D-dagen, og har vært sentral i utformingen av den nye utstillingen, som nå er en del av det store museumsanlegget på Bletchley.

Gjennom omfattende etterretning gjennom 18 måneder, og ikke minst takket være at de hadde klart å knekke tyskernes Enigma-kode, hadde Bletchley detaljert informasjon om hvor tyske tropper befant seg i tiden før og på selve D-dagen 6.juni 1944.

-De hadde nesten bedre oversikt enn tyskerne selv, forteller Kenyon.

Bletchleys nye utstilling har tittelen «D-day: Interception, Intelligence, Invasion» og sentralt i utstillingen er en 12 minutter lang film som vises på tre store skjermer dagen gjennom. Her fortelles historien om de sofistikerte teknikkene kodeknekkerne brukte og hvordan de i månedene og ukene opp mot D-dagen fôret de allierte styrkene med informasjon. På selve D-dagen kodet og sendte Bletchley meldinger videre til frontlinjen i Normandie bare tre timer etter at de hadde snappet opp en melding fra fienden.

Utstilling om D-dagen Bletchley Park. Foto

Den nye utstillingen om Bletchley og D-dagen åpnet nylig i det som under krigen var teleprinter-bygningen.

Delte etterretning

Historien om Bletchely er blant annet blitt kjent gjennom filmer som «Enigma» med Kate Winslet i hovedrollen og «Imitation Game» (regissert av norske Morten Tyldum) med Benedict Cumberbatch som matematikeren og kodeknekkeren Alan Turing.

Men hvor viktig Bletchley var i gjennomføringen av D-dagen har ikke vært like kjent.

-Den eneste boken til nå som omhandler D-dagen og Bletchley Parks rolle kom ut i 1978, så det har vært lenge siden noen har gjort noe detaljert forskning på dette. De siste årene har nytt arkivmateriale blitt tilgjengelig, så jeg har hatt informasjon tidligere historikere ikke hadde tilgang til, sier Kenyon.

Han sier at noe av den nye informasjonen som har kommet fram dreier seg om hvor omfattende samarbeidet var mellom Bletchley og andre etterretningstjenester.

-Bletchely kunne plukke opp informasjon fra hele verden. Informasjon samlet inn her ble delt med de allierte, også Russland og Stalin. Det er jo slik dagens moderne etterretning virker – å dele informasjon er helt avgjørende, sier historikeren.

Knakk Enigma-kode

Kodeknekkerne ved Bletchley klarte blant annet den bragden å knekke den tyske Enigma-koden, en oppgave Hitler og hans folk trodde var umulig. Enigma var en en maskin som ble brukt av de fleste tyske militærstyrker til både kryptering og dekryptering av informasjon under andre verdenskrig.

Enigma-maskin. Foto

Bletchley Park har verdens største samling av Enigma-maskiner.

Det var 103.000 millioner millioner millioner innstillinger, og innstillingene ble skiftet hvert døgn, så det å knekke denne koden var en utrolig bragd.

For å klare oppgaven Hitler mente var umulig, konstruerte Alan Turing sammen med Gordon Welchman noen enorme maskiner kalt Bomb Machines. I løpet av tolv minutter kunne maskinen komme fram til de mulige Enigma-innstillingen, og britene begynte å knekke tyskernes koder i rekordfart.

Bomb Machines på Bletchley Park. Foto

Disse store maskinene, kalt Bomb Machines, ble brukt til å knekke tyskernes Enigma-koder.

De støyfulle maskinene er rekonstruert, og er i dag en viktig del av museumsanlegget på Bletchley Park, som også er  fødestedet for moderne datateknologi.

Kodeknekkerne ved Bletchley Park klarte å holde virksomheten sin hemmelig, og tysk kontraspionasje forsto aldri at de allierte hadde brutt Enigma-kodene.

Ved å knekke enigmakodene kunne Bletchley blant annet sende avgjørende informasjon til den britiske marineledelsen om hvor de tyske ubåtene befant seg i Atlanterhavet. På den måten ble mange torpedinger unngått. Historikere mener at å knekke Enigma-koden kan ha forkortet krigen med to år og spart millioner av menneskeliv.

Fakta om D-dagen:

  • 156.000 menn fra de allierte styrkene gikk i land på fem strender i Normandie. De ble støttet av 11.000 fly og nesten 7.000 fartøyer
  • Landgangen var tidenes største amfibieoperasjon og fikk kodenavnet Operation Overlord
  • Invasjonen i Normandie betød begynnelsen til slutten på den andre verdenskrig
    (Kilde Bletchley Park)
Håndskrevne tyske meldinger

Et eksempel på håndskrevne nedtegnelser av tyske meldinger.

Taushetsplikt

Alle som jobbet på Bletchley ble pålagt streng taushetsplikt, som det var straffbart å bryte.

– De fleste som jobbet på Bletchley kjente bare til en liten bit av det som foregikk der. De visste kun hva de selv drev med og hadde ikke lov å prate om hva de gjorde, sier Kenyon.

Hemmelighold var et stikkord for Bletchley også etter 2.verdenskrig. Først på 1970-tallet lekket det ut hva som ble bedrevet på den store herregården nord for London under krigen. Nærmere 10.000 jobbet her ved slutten av 2.verdenskrig.

250.000 besøkende årlig

I dag er herregården på Bletchley og parken rundt omgjort til et stort museumsanlegg, åpnet i 2014.

-Her på Bletchley fortelles det en viktig historie fra krigen om hvorfor de allierte lykkes. Det er en fengslende historie, som lenge var hemmelig og som fortsatt har et hemmelighetens slør over seg. Det handler ikke bare om soldatene i første rekke, men om mange ulike mennesker med ulik kunnskap som hver på sin måte bidro til seier i krigen, sier David Kenyon.

Han forteller at det bare var såvidt ikke alle spor av hva som hadde foregått her ble slettet.

Bletchley Park. Ute. Foto

Bletchley Park er i dag et stort museumsanlegg.

– Bygningene var ganske forfalne, og det var snakk om å rive alt og bygge boliger. Det ble heldigvis satt en stopper for det, og i dag har vi 250.000 besøkende her i året. I tillegg har vi et omfattende program om nettsikkerhet for skoleelver, sier Kenyon.

Det er enkelt å komme seg til Bletchley, som i dag er en del av Milton Keynes. Toget fra Euston station i London, til Bletchley (egen stasjon) tar en knapp time, og det er kun ti minutter å gå til Bletchely Park.

Men ta deg god tid dersom du planlegger et besøk. Her er mye å se. Ikke bare flere utstillinger, men du kan også gå inn i husene der det ble arbeidet døgnet rundt.

I tillegg til å bestå av en rekke bygninger og utstillinger, er det også en stor park og et lite vann på eiendommen.

75 prosent kvinner

Da etterretningen flyttet inn hit i 1939 var det bare et stort hovedhus her, men med stadig flere ansatte ble mange enkle primitive treskur, såkalte huts, satt opp der de fleste jobbet. Ingen bodde på anlegget. De primitive brakkene er innredet omtrent slik de så ut for 75 år siden. Og det er en spesiell opplevelse å gå inn i dem og se hvor enkle forhold de jobbet i som hadde en så avgjørende rolle for krigens gang.

Turistgruppe foran treskur på Bletchley Foto

En turistgruppe foran ett av de mange treskurene. De fleste på Bletchley Park jobbet i disse enkle skurene eller huts.

-Her ble det jobbet døgnet rundt i skur som var iskalde om vinteren og svært varme og tette om sommeren. Det var mørkt inne og ikke spesielt bekvemt, sier Kenyon.

75 prosent av dem som jobbet på Bletchly Park var kvinner. Det ble innført verneplikt for kvinner i Storbritannia i 1942, først kun for enslige kvinne mellom 20 og 30 år. Men ett drøyt år senere,var nesten 90 prosent av enslige kvinner og 80 prosent av gifte kvinner engasjert i krigsarbeid, skriver National Army Museum på sin nettside.

-Omtrent tusen av dem som jobbet på Bletchley under krigen, er fremdeles i live. Vi har snakket med cirka 500 av dem, men mange nekter fortsatt å fortelle om hva de var med på under krigen. De mener at de fortsatt er bundet av taushetsløfte de skrev under på, sier David Kenyon.

Bletchley Park er åpen hver dag, med unntak av 24.,25, og 26.desember. Nettsted: bletchleypark.org.uk

Se også sak om Cabinet War Rooms i London, der den britiske regjeringen holdt til under andre verdenskrig mens bombene falt over den britiske hovedstaden.

trine@britiskpolitikk.no