©UK Parliament_Jessica Taylor(5)

Boris Johnson på talestolen i Underhuset. Foto