Sturgeon og Salmond i bitter strid

Nicola Sturgeon og Alex Salmond sammen. FotoDe var i tiår gode venner og samarbeidspartnere. Nå har en bitter feide brutt ut mellom Nicola Sturgeon og Alex Salmond. Foto: Scottish Government, Flickr

Sist oppdatert 7. februar 2023

Det stormer i skotsk politikk. En bitter strid mellom to politiske giganter kan knuse det skotske nasjonalistpartiet SNPs drøm om en ny folkeavstemning om selvstendighet.

Paradoksalt nok er det de to som har stått i spissen for kampen for skotsk selvstendighet de siste tiårene – SNP-leder og førsteminister Nicola Sturgeon og hennes forgjenger og tidligere mentor Alex Salmond  – som nå ligger i en bitter strid med hverandre.

Det skjer bare få uker før et viktig skotsk valg, der SNP ligger an til å få rent flertall i den skotske nasjonalforsamlingen, og i en tid der 20 meningsmålinger på rad viser flertall for skotsk uavhengighet. Men kan det hele smuldre hen i ukene før valget 6.mai?

-Personkonflikter når de blir skarpe nok, kan jo overskygge ethvert nobelt mål man ellers skulle samles om, sier Øivind Bratberg, redaktør her på britiskpolitikk.no.

Sterke anklager

SNP er det klart største partiet i Skottland og det tredje største i Underhuset i London. Nasjonalistpartiet har hatt regjeringsmakt i Skottland siden 2007.

Nicola Sturgeon ble partileder og førsteminister i 2014 i kjølvannet av folkeavstemningen om selvstendighet, som endte i 55-45 i favør av fortsatt britisk union. Sturgeon har i dag en enestående rolle i skotsk politikk, og har blitt en av Storbritannias mest populære partiledere.

Hun har hatt en god hånd om pandemien, har hatt daglige pressekonferanser, har unngått u-svinger og meningsmålinger viser at skottene har langt mer tro på Sturgeons lederskap enn hva de får fra Boris Johnson i London. Det har styrket troen på at Skottland kan klare seg alene.

Men det er av sine egne en skal ha det, heter det, og det har virkelig Nicola Sturgeon fått føle de siste ukene. Alex Salmond har kommet med svært sterk kritikk av mot Sturgeon. Han har anklaget henne for å bryte «the ministerial code» – altså kodeksen som gjelder for regjeringens medlemmer – og for å føre det skotske parlamentet bak lyset.

Alex Salmond og Nicola Sturgeon har ikke bare vært nære politisk allierte, men også nære venner. Sturgeon har sagt at med unntak av familien har Salmond har vært den som har stått henne nærmest. I dag snakker de to ikke med hverandre.

Seksuell trakassering

Anklagene fra Salmond er siste ledd i en strid som begynte i 2018, i kjølvannet av #MeToo. To kvinner anklaget Salmond for seksuell trakassering mens han var førsteminister, anklager han benektet. I prosessen som fulgte meldte Salmond seg ut av SNP.

Den skotske regjeringens gransking av saken slo helt feil. Regjeringen innrømmet å ha brutt sine egne regler. Salmond gikk til sak og fikk tilkjent 500.000 pund til dekning av juridiske utgifter.

Så i januar 2019 ble Salmond pågrepet og siktet for 13 tilfeller av seksuelle overgrep, inkludert forsøk på voldtekt. I rettssaken mot ham i Edinburgh vitnet ni kvinner.

23.mars 2020, samme dag som Storbritannia ble stengt ned for første gang, falt dommen. Salmond ble frikjent på alle punkter.

Sammensvergelse

Nå hevder Salmond  at folkene i kretsen rundt Sturgeon har vært del i en ondsinnet sammensvergelse som forsøker å ødelegge hans gode navn og rykte.

Sturgeon har tilbakevist dette på det sterkeste, og betegner anklagene som «absurde». Hun sier at hun ikke har hatt noe ønske om «å ta» Salmond.

-Jeg ville aldri, noen gang ha ønsket at noe av dette skulle skje. Jeg hadde ikke noe motiv, ingen intensjon eller ønske om å ta Alex Salmond, sa Sturgeon i en høring i det skotske parlamentet i Edinburgh denne uka.

Høringen ble sendt direkte på TV. Både Salmond og Sturgeon forklart seg under ed for en komité som skal finne ut hva som gikk galt da den skotske regjeringen startet sin interne gransking av Salmond.

Lange forklaringer

I sin seks timer lange forklaring i forrige uke langet Salmond ut mot Sturgeon, og sa at hun gjentatte ganger hadde ført det skotske parlamentet bak lyset. Salmond gikk langt i å antyde at han mener Sturgeon ikke er egnet til å lede et selvstendig Skottland. Men han ville ikke svare på spørsmål om han mener hun bør gå av.

 

Sturgeon forklarte seg i åtte timer i den åpne høringen onsdag. Hun startet med å si unnskyld til de to kvinnene som først klaget på Salmonds oppførsel. Hun sa at de var blitt sviktet på grunn av «svært grove feil».

Sturgeon kom inn på straffesaken mot Salmond. Hun sa at det ikke hersker tvil om at han
er frikjent for å ha gjort noe straffbart, men hun la til:

-Jeg vet bare på grunnlag av det han har fortalt meg, at hans oppførsel ikke alltid var passende.

Mest alvorlig for Sturgeon er det om det blir konkludert med at hun har brutt kodeksen som gjelder for ministere. Det foregår nå en separat prosess for å finne ut om det har skjedd. Striden står om hva Sturgeon visste når om anklagene mot Salmond og hvordan hun håndterte opplysningene hun fikk.

Skulle konklusjonen bli at Sturgeon har brutt kodeksen, vil det i normale tider føre til at hun må trekke seg. Men dette er ikke normale tider, og de færreste tror at Sturgeon må gå.

Splitter partiet

Foreløpig har ikke striden gått vesentlig utover SNPs oppslutning. Skulle SNP få rent flertall ved valget i mai, mener Nicola Sturgeon det er et mandat for å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet. Den endelig avgjørelsen om det ligger hos Boris Johnson i London.

Så kan en spørre seg hva som er Alex Salmonds motiv. Han har kjempet et langt politisk liv for skotsk uavhengighet. Salmond var gjennom to perioder i 20 år SNPs leder, og var førsteminister fra 2007 til 2014, da Sturgeon overtok.

Striden har splittet SNP. Salmond har en liten, men trofast tilhengerskare. Kanskje kan splittelsen senke drømmen om en ny folkeavstemning om et selvstendig Skottland. Splittede partier pleier ikke vinne valg. Om SNP er unntaket får vi svaret på 6.mai når det igjen er parlamentsvalg i Skottland.

SISTE: 22.mars kom konklusjonen i den uavhengige granskingen av om Sturgeon har brutt de formelle retningslinjene som gjelder for alle regjeringsmedlemmer. Granskingen er gjort av den irske juristen James Hamilton og konkluderer med at Sturgeon IKKE har brutt kodeksen.  Sturgeon har uttalt seg upresist om saken til det skotske parlamentet, men det kan forklares med at hun husket feil, konkluderer Hamilton. Les mer i BBC sak.

Dagen etter, 23.mars, kom konklusjonen fra komitéen som har gransket hva som gikk galt da den skotske regjeringen startet sin interne gransking av Salmond. Det er ikke like hyggelig lesning for Sturgeon. Den konkuderer med at den skotske regjeringens gjorde alvorlige feil i sin behandling av anklagene mot Salmond. Et flertall på fem av komitéens ni medlemmer mener også at Sturgeon førte komitéen bak lyset i sin forklaring. Flere detaljer her.

Konklusjonen på det hele er at selv om det er blitt riper i lakken for Nicola Sturgeon, blir hun sittende som førsteminster. De skotske konservative stilte 23.mars mistillit mot Sturgeon, men det fikk kun de konservatives stemmer.

Fredag 26.mars kom Salmond med nyheten om at han har stilt seg i spissen for et nytt parti, Alba Party, som stiller ved valg 6.mai. Les mer her.

trine@britiskpolitikk.no