Kan De konservative levere et bedre Storbritannia?

Boris Johnson portrettBoris Johnson mener det ikke er noen krise i Storbritannia. Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Sist oppdatert 13. januar 2023

Ifølge statsminister Boris Johnson er det ingen krise i Storbritannia. Hans avslutningstale til landsmøtet i Manchester handlet lite om krisen nå, men mer om hvordan Storbritannia skal «level-up» etter brexit.

Med en optimistisk tone avsluttet partilederen årets konservative landsmøte. Johnson løftet blikket fra de pågående krisene landet står overfor. Han var mer opptatt av det lange perspektivet med slagordet «Build Back Better».

Men med spark til Labour,  skotske SNP og EU, og til og med latterliggjøring av Labour-leder Keir Starmer, var det de store linjene som gjaldt for Johnson. Likevel, det var lite som handlet om hvordan det store perspektivet skulle prioriteres.

Boris Johnson blir ofte beskyldt for å tøyse bort Storbritannias utfordringer. Og at regjeringen nå glatter over de store problemene landet står overfor. Å skape optimisme og godt humør er en av Johnsons viktigste offentlige oppgaver, ifølge statsministeren selv. Det betyr ikke, sier han selv, at han ikke tar landets situasjon på alvor. Men akkurat det er det mange kritikere som tviler på. Det de færreste tviler på er hans ønske om å holde på makten.

Krise på krise

De siste ukene har Storbritannia gått fra krise til krise. Sjåfør-, drivstoff og varemangel, økte skatter og priser, galopperende gasspriser og inflasjon er noen av utfordringene landet står overfor. Dette er blitt bredt dekket i britiske medier. Statsministeren mener likevel at landet ikke er i en krise (se utdrag av BBC-intervju under), og at det ikke er regjeringens oppgave å gripe inn. Dette vil markedet selv regulere, sier Johnson.

Det er et stort gap mellom hvordan landsmøtedelegatene og folk rundt i landet opplever den pågående situasjonen. Å selge en ny økonomisk agenda til landsmøtesalen er uproblematisk, men hvordan opinionen vil reagere er foreløpig usikkert. Mens mange av krisene nå henges på brexit og regjeringens dårlige post-brexit planlegging, hevder regjeringen at det er pandemien som er skyld i utfordringene.

Hva som er hva, er vanskelig å si på nåværende tidspunkt. Det er som er sikkert, er at regjeringen må handle raskt for å få landet ut av den krevende situasjonen velgere nå føler på.

Store lovnader

Som seg hør og bør inneholder en landsmøtetale lovnader i øst og vest. Utdanning, helse, transport og økonomi skal blomstre i tiden fremover. Økonomien skal styrkes og innvesteringer skal økes. Midler skal fordeles på alle disse sektorene, lønninger skal økes og spesielt bonuslønn til lærere ble nevnt.

Som de grønnes Caroline Lucas tweetet rett etter talen: «Jeg lover å gjøre noe med skaden mitt parti har påført dette landet de siste tiårene. Fint, men hvordan skal regjeringen komme dithen. Ok som stand-up komiker. Som statsminister, en tragisk katastrofe»:

Med de store lovnadene minnet talen mer om en valgkamptale enn en politisk veiviser-tale. Den var knapp på politikk og hva slags prioriteringer regjeringen vil gjøre. Den så bort fra pågående utfordringer og vektla alle mulighetene som landet har foran seg etter brexit.

Komiske slagord

Likevel vet Johnson at enkle slagord går hjem hos velgere. Komiske slagord som «build back beaver» på naturforvaltning og «build back burger» på eksport av biffkjøtt til USA fikk latteren til å sitte løst blant hans egne. Men det store spørsmålet er om Johnsons nye visjon for landet går hjem hos velgerne ved neste korsvei.

Neste parlamentsvalg trengs ikke holdes før i 2024, selv om mange tror valget vil komme i løpet av 2023. Frem til det må velgere se hva regjeringen gjør snarere enn å høre på hva statsministeren sier. Politikere og regjeringer må vurderes på hva de gjør og ikke på alle de store lovnadene som kommer i festtalene.

Johnsons tale varte i 45 minutter, halvparten av tiden til Starmers på Labour-landsmøtet i forrige uke. Og overraskende nok, hang ikke Johnson igjen for å motta den overdøvende applausen han fikk.

Talen gikk hjem i partiet. Nå er spørsmålet om velgerne tror på Johnsons store visjon og hans mange lovnader.

redaksjonen@britiskpolitikk.no