James_Callaghan_(1975)

Labours James Callaghan var statstminister vinteren 1978/79. Foto: Christian Lambiotte