Velkommen til podkastkveld i Oslo

Sist oppdatert 12. mai 2022

Pod Britannia har gått sammen med franske og tyske kolleger til et felles arrangement i Oslo 11. mai. Arrangementet er gratis, åpent for alle og gir en førsteklasses anledning til å treffe andre anglofile så vel som ildsjelene bak de tre podkastene.

Britiskpolitikk.no er ikke alene om å drive kunnskapsbygging om europeiske land vi nordmenn engasjeres av. Onsdag 11. mai kl. 18.00 stiller vi sammen med podkastene Tyskerne og Frankrike forklart til arrangementet på Kulturhuset i Oslo. Samarbeidspartner for anledningen er Den norske Atlanterhavskomité, og ordstyrer for kvelden er deres generalsekretær Kate Hansen Bundt.

Det er dramatiske tider for Europa i vår der krigen i Ukraina utgjør bakteppet for hele vår verdensdel. I Tyskland, Frankrike og Storbritannia er det samtidig også store endringsprosesser på gang innenriks. Overskriften på arrangementet er: Hvor står Frankrike, Tyskland og Storbritannia på vei inn i sommeren 2022? Hvilke løsninger gir politikken i hvert av landene på presserende problemer?

Erik Mustad og Øivind Bratberg foran mikrofoner. Foto

Redaktørene Erik Mustad og Øivind Bratberg deltar fra Pod Britannia på arrangementet i Oslo.

Fra britiskpolitikk.no stiller redaktørene Erik Mustad og Øivind Bratberg i panelet. I Storbritannia kretser debatten om en ukonvensjonell statsminister, en regjering med kryssende visjoner for landet og et fortsatt uløst spørsmål etter brexit. Bak lurer også en økonomisk motbakke som britene i store trekk deler med franskmenn og tyskere: høyere energipriser, inflasjon og lønnsstagnasjon.

I Frankrike holdes det presidentvalg i to omganger i april. Emmanuel Macron søker gjenvalg mot en broket forsamling motkandidater fra ytre høyre til ytre venstre. Franck Orban og Kjerstin Aukrust fra Frankrike forklart gir sine vurderinger av resultatet og den kommende valgperioden.

I Tyskland forsøker den nye regjeringen under Olaf Scholz å etablere et handlingsrom for både rød og grønn politikk, i en koalisjon med ulike ønsker. Ukraina-krisen har også satt i gang omfattende endringer av både energipolitikk og forsvarspolitiske prioriteringer. Ingrid Brekke og Kai Hanno Schwind fra Tyskerne vil drøfte hvordan disse interessene balanseres og hva slags europeisk rolle Tyskland skal spille.

Vi ser fram til å møtes på Kulturhuset 11.mai! Mer info her.