Startskudd for ny kampanje for skotsk selvstendighet

Nicola Stugeon på pressekonferansen. FotoNicola Sturgeon på pressekonferansen i Edinburgh der hun lanserte kampanjen som skal ende i en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet. Foto: Scottish Government, Flickr

Sist oppdatert 19. juni 2022

Førsteminister Nicola Sturgeon lanserte tirsdag 14.juni en kampanje for å berede grunnen for en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet.

Sturgeon, som er leder for det skotske nasjonalistpartiet SNP, sier at hun ble gjenvalgt med en klar lovnad om å gi det skotske folket en mulighet til å bli selvstendige, og at det er et løfte hun vil holde. Sturgeon har tidligere sagt at hun vil ha en folkeavstemning innen utgangen av 2023, og i et intervju med BBC sier hun at hun fortsatt tror at dette er mulig.

Tirsdag lanserte hun den første av flere utredninger som skal ta for seg ulike temaer knyttet til uavhengighet. På spørsmål fra BBC om dette betyr at hun nå formelt starter en kampanje for en ny folkeavstemning, en såkalt indyref2, var svaret klart: «Yes».

I den første utredningen, som ble publisert tirsdag, sammenlignes Skottland med ti andre europeiske land, blant dem Norge.

– Konklusjonen er at uavhengige nasjoner på Skottlands størrelse gjør det bedre enn Storbritannia, skriver Sturgeon i forordet.

Hun mener dette også vil gjelde et selvstendig Skottland, noe hun gjentok på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

-Dagens Skottland er enda bedre forberedt på uavhengighet enn vi var i 2014, sa Sturgeon.

Åtte år siden sist

Det var i 2014 skottene sist stemte over om de skulle bli en selvstendig stat. Den gang stemte 55 prosent for å forbli i den britiske unionen, 45 prosent for selvstendighet.

Den gang ble det sagt at det var en folkeavstemning for «en generasjon», men etter det har vi  blant annet hatt brexit, og det har endret spillereglene, mener SNP. I Skottland stemte hele 62 prosent ja til fortsatt EU-medlemskap. SNP vil da også at et selvstendig Skottland skal være EU-medlem.

-Hadde vi visst i 2014 alt vi nå vet om den kursen Storbritannia ville ta, er jeg ikke i tvil om at Skottland da ville ha stemt ja, sier Nicola Sturgeon.

Nå må SNP over et stort hinder for å gå gjennomført en ny folkeavstemning. Det er regjeringen i London som må si ja til at skottene igjen skal få stemme over egen framtid. Og så langt har Boris Johnson vært klar på at det ikke kommer på tale med en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet.

Sturgeon viser til at et flertall i det skotske parlamentert i Edinburgh (SNP + De Grønne) er for skotsk uavhengighet, og at Boris Johnson ikke må stå i veien for det skotske folkets rett til å bestemme over egen framtid.

-Vi har en regjering i London som verken respekterer loven eller demokratiet, sier Sturgeon.

Hun sier at hun er klar til å snakke med Johnson om overføring av makt til det skotske parlamentet i Edinburgh, slik at det er der avgjørelsen kan tas. Og skjer ikke det, er hun sikker på at hun vil finne en «lovlig vei» framover.  Sturgeon har hele tiden understreket at det må være en lovlig forankret folkeavstemning.

-Vi jobber nå for å få til en lovlig prosess. Flere detaljer om hvordan det skal skje kommer til å bli lagt fram snart, sier Sturgeon, og legger til at den skotske regjeringen også snarlig vil fremme en lov og en tidsplan for en ny folkeavstemning.

Fakta om SNP

  • Parti som har skotsk uavhengighet som hovedsak.
  • SNP er Skottlands klart største parti med 64 av de 129 setene i det skotske parlamentet
  • Grunnlagt: 1934
  • Partileder: Nicola Sturgeon, har vært Skottlands førsteminister siden 19. november 2014

50/50

Utfra dagens meningsmålinger kan Sturgeon langt fra være sikker på at en ny folkeavstemning vil gi et flertall for skotsk løsrivelse. Et gjennomsnitt av den siste månedens målinger viser et forsprang på 5 prosentpoeng til dem vil forbli i den britiske unionen – 52,5 prosent vil forbli,  47,5 prosent sier de vil ut, viser tall Politics.co.uk har hentet inn.

– Sett under ett har meningsmålingene vist 50/50 siden 2014. Jeg tror denne kampanjen vil føre til at støtten for uavhengighet går opp. 50/50 er et svært godt utgangspunkt, mener Sturgeon.

Hun sier at hun er så sikker som det er mulig å bli på at det skotske folk neste gang ikke vil la muligheten gå fra seg til å stemme for uavhengighet.

Uansett er det en gambling Sturgeon og SNP nå gir seg ut på. SNP har et selvstendig Skottland som sin store fanesak. Blir det en folkeavstemning, og svaret igjen blir nei til løsrivelse fra Storbritannia, er saken trolig lagt død for årtier framover.