14 statsministere og én dronning

Ekstriørbilde Buckingham Palace. FotoDronningen har ukentlige møter med statsministrene på Buckingham Palace. Foto: Trine Andersen

Sist oppdatert 5. februar 2020

Dronning Elizabeth har hatt ukentlige møter med 14 statsministere. Den første var Winston Churchill – den siste Boris Johnson. Churchill var favoritten, men dronningen gikk også svært godt overens med Labour-statsminister Harold Wilson, som vi ble bedre kjent med i den nye sesongen av «The Crown».

– Det er mange som trekker fram at dronningen hadde et spesielt godt forhold til Harold Wilson, og det synes jeg er interessant, for de to er jo så ulike som de kan få blitt. Men de hadde ubestridt personlig god kjemi, sier Inger Merete Hobbelstad, som nylig ga ut boka «Årene med Elizabeth», der hun i et kapittel tar for seg spesielt dronningens møter med de 14 statsministrene.

Dronningen har møte med statsministeren på Buckingham Palace hver onsdag i de periodene de begge er i London. I møtene blir dronningen informert om viktige saker, og de to skal kunne snakke fritt i full fortrolighet og uten andre til stede.

Lite lekket ut

-Opp gjennom årene har det lekket fra møtene, men det dreier seg om hvordan dronningen er og hva de gjør, men det har lekket ut veldig lite om det faktiske politiske innholdet i det de to snakker om. Der tror jeg det er en slags æreskodeks som har slått inn, sier Hobbelstad.

Hun har jobbet med boken om Elizabeth i to år og har lest gjennom store mengder med litteratur og artikler om dronningen.

-Jeg er imponert over henne. Noe som har slått meg, er hvor tøff hun er. Hun finnes ikke redd for fysisk fare. Jeg er også blitt imponert over hvordan hun har stolt på sine egen dømmekraft og i veldig liten grad gitt etter for press, sier Hobbelstad.

Churchill i en særstilling

Av alle statsministrene dronningen har møtt, er det ingen tvil om at Winston Churchill rager høyest. Det har hun faktisk selv bekreftet. Da hun ble spurt om hvilken av statsministrene som var favoritten hennes, svarte hun: «Winston, så klart! Han var alltid så morsom».

-Churchill står i en særstilling. Han var statsminister da hun var ung. Han var en legende. De fikk et forhold som på en måte var litt bestefaderlig, men så var han litt forelsket i henne også. Det mente i hvert fall sekretæren hans, sier Hobbelstad.

Harold Wilson med pipe. Foto

Labour-statsminister Harold Wilson kom godt overens med dronning Elizabeth.

Men så var det Harold Wilson da. Labour-lederen som var statsminister i to perioder, fra 1964 til 1970 og igjen fra 1974 til 1976.

-For staben på Buckingham Palace kom Harold Wilson som noe av et sjokk. Statsministrene som ble invitert av dronningen og bedt om å danne regjering, var propre skikkelser som steg høytidelig inn i de kongelige gemakker, de var alene når de ankom og når de gikk. Harold Wilson, derimot, kom med to biler fulle av familie og medarbeidere. Han hadde på seg jakke og bukse som verken passet til hverandre eller til hoffets kleskoder, skriver Hobbelstad om Wilson i boken.

Men Wilson, med sin mer direkte væremåte og Yorkshire-dialekt, fant tonen med dronningen. Foruten Churchill, var han den eneste statsministeren dronningen dro på avskjedsmiddag med i Downing Street 10.

Stadig lengre møter

-Hans forgjengere var litt ubekvemme med å snakke med kvinner om jobben sin. Wilson hadde flere kvinner i sin regjering. Så det å ha en alvorlig samtale med kvinner om politikk var ikke noe nytt for ham. Dronningen møter dermed en statsminister som tar henne alvorlig og snakker med henne som han snakker med kvinnene i regjeringen sin. Det synes hun etter alt å dømme var topp, og det blir audienser som er lenger og lenger, forteller Hobbelstad.

Mannen som var statsminister mellom Wilsons to perioder, var de konservatives Edward Heath.

-Hun hadde ikke så god kjemi med ham. Men Heath hadde da heller ikke så god kjemi med så mange, sier Hobbelstad.

Edward Heath lettet litt på sløret om møtene i et intervju med BBCs Panorama i 1993. Da sa han at dronningen kan utøve påvirkning gjennom en utveksling av synspunkter.

-Men hun vil aldri fortelle en statsminister hva han eller hun bør gjøre eller ikke, sa Heath.

Vasket opp

Harold Wilson overtok etter Heath og ble statsminister for andre gang i 1974. Wilson skrev da i dagboken sin om dronnningen at «vår varme fortrolighet ble straks gjenopprettet».

Også Wilsons kone Mary, som var dikter, kom svært godt overens med dronning Elizabeth.

Forfatter Inger Helene Hobbelstad. Foto

Inger Helene Hobbelstad er til daglig kommentator og kritiker i Dagbladet. Boken om Elizabeth er hennes andre bok. Hun har tidligere skrevet bok om Shakespeare. Foto: Kagge Forlag

– Da Wilson fortalte dronningen at han ville gå av, skjedde det på en liten hytte på slottet Balmorals eiendom i Skottland. Det er en ganske rørende scene. De tre drikker te, etterpå vasker dronningen og Mary opp og det er da Wilson forteller at at han har tenkt å tre tilbake som statsminister, forteller Hobbelstad.

En annen Labour-statsminister dronningen skal ha hatt et spesielt godt forhold til, var James Callaghan, som etterfulgte Wilson og var statsminister fra 1976 til 1979.

– Hun hadde et litt flørtende forhold til James Callaghan, de hadde en litt tøysete tone. Det fortelles blant annet om en gang da de to gikk i hagen på Buckingham Palace og dronningen plukket en liljekonvall og satte den i knapphullet hans. Callaghan har sagt om møtene med dronningen at det du får er vennlighet, ikke vennskap. Det tror jeg kanskje ikke Wilson helt forsto, sier Hobbelstad.

To kvinner

Theresa May i Underhuset. Foto

Det har kommet ut lite om hvordan Theresa May og dronning Elizabeth kom overens. Men de to hadde blant annet pliktfølelsen felles. Foto: UK Parliament/Jessica Taylor

Hvordan har så dronningens forhold vært til de to eneste kvinnene som til nå har vært britiske statsministere?

-Det er veldig lite kjent om forholdet mellom Theresa May og dronning Elizabeth. Men etter alt å dømme hadde de et godt forhold. De har mye felles. Begge er religiøse og drevet av plikt og begge har sansen for det landlige livet.

-Nå er det blitt rapportert at forholdet hadde en dårlig start da dronningen skal ha etterlyst en plan for brexit og at Theresa May verken kunne eller ville svare. Men etter hvert ble det rapportert at de hadde en god tone, i motsetning til det dronningen hadde med britenes første kvinnelige statsminister, Margaret Thatcher. Det er det eneste forholdet der man vet at det har vært skikkelig dårlig stemning, sier Hobbelstad.

Hun sier at dette aldri har vært bekreftet av Buckingham Palace, men det har vært bekreftet av så mange andre kilder, at det er lite grunn til å tvile på at det stemmer.

-Jeg tror det dårlige forholdet skyldes to grunner: Dronningen er en avslappet dame som liker at folk tøyser litt og ikke tar alt så alvorlig. Der var ikke Margaret Thatcher. Hun var nesten beklemmende ærbødig. Satt litt for langt ute på stolen og neide litt vel dypt. Samtidig førte hun en politikk som ikke var spesielt pro-kongehuset. Hun var heller ikke spesielt opptatt av det britiske samveldet, noe som var veldig viktig for dronningen, påpeker Hobbelstad.

Labour-dame?

Hva så med dronningens eget politiske ståsted – er det mulig å si noe om den utfra det vi vet om møtene med statsminstrene?

-De statsministrene vi vet hun har kommet godt overens med er Labour-statsministere av den gamle skolen, og den hun ikke har likt var konservativ. Så en kan spørre seg om hun egentlig er en Labour-dame? Og på noen måter tror jeg hun er det, men jeg tror det har mer å gjøre med at den tradisjonelle siden av Labour er glad i monarkiet.

-Noen har sagt at det ikke er Labour eller de konservative som er det viktige for dronningen, men at hun er konsesusorientert. Hun styrer en institusjon som skal være inkluderende og er jevnt over ikke glad i det hvis frontene blir for harde, noe som er en av grunnene til at det ble vanskelig med Thatcher, sier Inger Merete Hobbelstad.

Forsiden av programmet til teaterstykket The Audience

«The Audience» om dronningens møte med statsministrene gjorde stor suksess på teaterscenen i London i 2013 med Helen Mirren i dronningrollen. Bilde fra forsiden av programmet.

De 14 statsmistrene

Dette er de 14 statsminstrene Elizabeth har hatt ukemøter med siden hun ble dronning i 1952:

 • Sir Winston Churchill konservativ – 1951-55
 • Sir Anthony Eden konservativ – 1955–1957
 • Harold Macmillan konservativ – 1957–1963
 • Sir Alec Douglas-Home konservativ – 1963–1964
 • Harold Wilson Labour – 1964–1970, 1974-76
 • Edward Heath konservativ – 1970–1974
 • James Callaghan Labour – 1976–1979
 • Margaret Thatcher konservativ – 1979–1990
 • John Major konservativ – 1990–1997
 • Tony Blair Labour – 1997–2007
 • Gordon Brown Labour – 2007–2010
 • David Cameron konservativ 2010–2016
 • Theresa May konservativ – 2016–2019
 • Boris Johnson konservativ – 2019 –

Inger Merete Hobbelstads bok «Årene med Elizabeth» er gitt ut på Kagge Forlag.

trine@britiskpolitikk.no