Prime Minister Liz Truss Arrives in Downing Street

Liz Truss holder sin første tale utenfor Downing Street 10. Foto